dot dot dot
bulletHome
bulletMap & Location
bulletCompany Profile
bulletBM Activities
bulletข่าวน่ารู้
dot
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES
dot
bulletConsultant
bulletRegistering
bulletProperty Management
bulletMeeting & Organizer
bulletBooks & Manual
bulletBuilding Inspector
dot
SOFTWARE SERVICES
dot
bulletโปรแกรมบริหารอาคาร-หมู่บ้าน
bulletโปรแกรมบริหารงานประชุมใหญ่
bulletโปรแกรมบัญชีแยกประเภท
dot
PDF file หนังสือเตือน
dot
bulletPDF file หนังสื่อเตือน 1 เดือน
dot
PDF file แบบฟอร์ม ฝ่ายบุคคล
dot
bulletPDF file แบบฟอร์ม ฝ่ายบุคคล
dot
โฟรเดอร์มาตรฐานการเก็บข้อมูล BM
dot
bulletStandard Folder
dot
REFERENCES
dot
bulletProperty Management
bulletProperty Consultant
bulletProperty Software
dot
Building for SALE/RENT
dot
bulletFor Sale
bulletFor Rent
dot
BM GROUP' INFOMATION
dot
bulletภาพแห่งความทรงจำ
bulletรวมรูปกิจกรรม
bulletอสังหาฯ น่ารู้
bulletJobs Available
bulletContact us
bulletFAQ's
bulletสาระน่ารู้
bulletProperty Management Academy
dot
Links
dot
bulletกรมที่ดิน
bulletสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ
bulletสมาคมอาคารชุดไทย
bulletสมาคมสถาปนิกสยาม
bulletสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
bulletมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมการจัดหางาน
bulletGoogle.com
bulletPantip.com
bulletSanook.com


สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


dot
COMPANY BACKGROUND article

  

 บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2535  เป็นบริษัทผู้รับบริการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เต็มรูปแบบด้วยการเสนอบริการต่างๆ  ได้แก่  การจัดทำโครงการ  การบริหารการจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของทรัพย์สิน  บริหารงานฝ่ายขาย  บริการให้เช่า การจัดการทรัพย์สินหลังการขายและบริการผู้อยู่อาศัย  บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์  การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด การจัดสัมมนาการฝึกอบรม  และบริการด้านการรักษาความสะอาด

บริษัทฯ  ได้ รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองอุปสงค์ของตลาดในธุรกิจของบริษัทผู้บริหารการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถให้บริการแบบมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ  ด้วยสนนราคาคุ้มค่า      ปัจจุบัน  บริษัทฯ  และบริษัทในเครือมีบุคลากรกว่า  900  คน  และให้คำปรึกษา  รวมทั้งให้บริการด้านการจัดการแก่โครงการต่างๆ  กว่า  400  โครงการ

 

บริษัทฯ  มีบทบาทที่แข็งขันต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจด้านบริหารทรัพย์สินของประเทศไทย  ด้วยการร่วมมือกับผู้ประกอบการพัฒนาที่ดิน  ผู้บริโภค  และผู้บริหารส่วนราชการในการจัดการสัมมนา  การประชุมระดับประเทศ  และจัดเตรียมข้อเสนอแนะต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท  บางกอก  เมเนจเม็นท์  เรียลตี้  จำกัด  ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรแนวหน้าของประเทศที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอยู่อาศัย  มีชื่อเสียงว่าเป็นที่ ที่มีบุคลากรคุณภาพสูง  มีความทันสมัย  มีประสบการณ์  และความรู้ความชำนาญอย่างลึกซึ้ง  สามารถรวบรวมบุคลากรที่มีความชำนาญสูงในกิจการด้านบริหารทรัพย์สิน บุคลากรจัดเป็นข้อหนึ่งของหลักการหลายๆ  ข้อที่ประกอบกันขึ้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบอยู่อาศัย  และแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างสูงยิ่ง

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ  ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารคอนโด  และบ้านจัดสรรให้เพียบพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งๆ  ไป  อาทิ  ระบบบัญชี  และการปฏิบัติการ  นโยบาย  และขั้นตอนเหล่านี้มีความเกี่ยวพันโดยตรงต่อหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีภายใน โดยสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีธุรกิจของบริษัทฯ และด้วยหน้าที่ในการตรวจบัญชีภายใน ทำให้บริษัทฯ  สามารถสร้างความมั่นใจให้ท่านได้ว่าข้อมูลที่รวบรวมและจัดทำขึ้นนั้น  มีความน่าเชื่อถือระดับสูง  และยังสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างรัดกุม

 
COMPANY PROFILE

Map & Location
SOFTWARE BACKGROUND articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.